STCW – Basic Safety Training

De STCW Basic Safety Training is bedoeld voor alle bemanningsleden die op een zeegaand schip gaan AB9V1006werken. U kunt hierbij denken aan mensen die werken in de koopvaardij en visserij of particulieren die in het bezit zijn van een zeewaardig vaartuig.

Tijdens de Basic Safety Training leert u hoe u aan boord van het schip in verschillende noodsituaties moet handelen. De training is een 4-daagse cursus met theorie, praktijk en assessment voor vier modules van STCW A-VI/1-1 tot 1-4. De training is als volgt opgebouwd:

  • Brandbestrijding en ademlucht – 12 uur
  • EHBO en reanimatie – 8 uur
  • Persoonlijke veiligheid en sociale verantwoordelijkheden – 4 uur
  • Persoonlijke overlevingstechnieken – 8 uur

Doel van de cursus

AB9V1043Het doel van de cursus is om deelnemers te voorzien in de benodigde competenties die voldoen aan de richtlijnen van STCW 78 as amended. Deze competenties bestaan uit:

  • – Kennis en vaardigheden om onmiddellijk actie te kunnen ondernemen wanneer men geconfronteerd wordt met een noodsituatie, zoals een aanvaring, brand of een zinkend schip.
  • – Kennis en vaardigheden om veilig en competent te reageren op noodsituaties met brand.
  • – Kennis en vaardigheden om direct actie te ondernemen bij een ongeluk of een andere medische noodsituatie aan boord.
  • – Kennis en vaardigheden die nodig zijn om een veilige werkomgeving te handhaven (tijdens het werk en elders) op een sociaal vaardig verantwoorde manier.

 

Inhoud cursus

Een gecombineerd programma bestaat uit de volgende onderdelen:

– STCW 1978 Personal survival techniques,

– STCW 1978 Fire prevention and fire fighting,

– STCW 1978 Elementary first aid, and

– STCW 1978 Personal safety and social responsibility

Deze training is samengesteld op basis van het IMO trainingsmodel en is wereldwijd geaccrediteerd. Accreditatie en monitoring van de kwaliteit worden verzorgd door ILENT.

Competentiebeoordeling

Aan het eind van de training nemen de cursisten een praktijk- en theorie-examen (schriftelijk of mondeling) af.

Tijdsduur 4 dagen
Aanvang 08:30
Certificering STCW (A-VI /1)
Geldigheid 5 jaar
Prijs € 920,00 excl. BTW, inclusief lunch, koffie / thee en het cursusmateriaal
Toelatingseisen Een geldig medisch certificaat voor de zeevaart
Locatie Deze training wordt gegeven op het opleidingscentrum van FMTC in Badhoevedorp.