GWO Module Brandveiligheid

Binnenkort beschikbaar in Delfzijl en Badhoevedorp

Training

Brandgevaar is mogelijk in vrijwel alle werkomstandigheden. Deze module is ontwikkeld om deelnemers de noodzakelijke informatie, kennis en vaardigheden aan te reiken om competent te kunnen reageren in een brandgevaarlijke situatie.

Doelgroep

Deze module is geschikt voor alle werknemers als onderdeel van een kennismakingsperiode of een vervolgtraining. NB: professionals met specifieke taken in het geval van brandgevaar, dienen de brand preventie cursus te volgen.

Doel

Het doel van deze module is om deelnemers te voorzien van de juiste kennis, vaardigheden en het vertrouwen om op een juiste en veilige wijze te reageren en acteren in het geval van brandgevaar. Deelnemers wordt het effectief gebruik van relevante materialen en het juist volgen van procedures aangeleverd, om hun (zelf)redzaamheid te vergroten in het geval van brandgevaar.

Inhoud

Na succesvolle afronding van deze module zijn deelnemers in staat om hun (verworven) competentie in theorie en praktijk te demonstreren: – brandgevaar en preventie van brand; – alarmeren en evacueren; – kennis over vuurgedrag (verbranding en het verspreiden van vuur); – vuurclassificaties en bestrijding; – het gebruik van draagbare uitrusting en materialen voor vuurbestrijding; – zelfredzaamheid technieken met en zonder rookmasker.

Competenties

Deelnemers dienen na afloop met succes de assessment van praktische vaardigheden af te ronden en een theoretische toets (mondeling of verbaal, multiple choice).

Voorwaarden

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan deelname van deze module.

Trainingsmethode

De module bevat een theoretische inleiding, gevolgd door demonstraties van het personeel. De deelnemers gaan vervolgens aan de slag met hands-on praktijkhandelingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende materialen en uitrusting (blusmaterialen, waterslang en rookmasker).