GWO module overleven op zee

Binnenkort beschikbaar in Delfzijl en Badhoevedorp

Training

Door deze module wordt de kennis, het vertrouwen en het veilig en prettig voelen in het water vergroot. Deze module is zowel gericht op deelnemers uit het professionele veld als op deelnemers die actief zijn op het water in de vrije tijd. Alle kennis en vaardigheden uit deze module zijn van grote waarde voor iedereen die actief is op zee. Deelnemers krijgen door deze module handelingsperspectief aangereikt die van toepassing kunnen zijn op het moment dat men op zichzelf of elkaar is aangewezen in een zee-omgeving.

Doelgroep

Iedereen die dient te reizen naar een windenergieplatform (in opbouw) moet deze module met succes hebben afgerond. Deze survival training is van toepassing op werknemers en bezoekers, ongeacht duur van het bezoek.

Doel

Deelnemers worden voorzien in de kennis, vaardigheden en het vertrouwen om te overleven in een offshore noodgeval , door op juiste wijze gebruik te maken van de beschikbare noodvoorzieningen die relevant zijn voor de offshore windindustrie.

Inhoud module

Na een succesvolle afronding van deze module zijn deelnemers in staat om hun competentie in theorie en praktijk te demonstreren: – marine survival training (overleven op zee); – procedures en beleid rond het reizen voor het vaartuig (pre-vessel travel) en check in; – het op juiste en veilige wijze aantrekken van relevante beschermende uitrusting voor de zeereis; – veiligheidsprocedures bij vervoer met een vaartuig; – veiligheidsprocedures bij de transfer naar een offshore locatie; – evacuatie en/of ontsnappen van een offshore windinstallatie; – het gebruiksklaar maken van een life raft; – het gebruiken van een life raft en de uitrusting/materialen; – basis overlevingstechnieken in open water.

Competenties

Deelnemers dienen na afloop met succes de assessment van praktische vaardigheden af te ronden, door middel van theoretische toets (mondeling of verbaal).

Voorwaarden

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan deelname van deze module.

Methode

Tijdens de klassikale training worden alle materialen en uitrustingen gedemonstreerd en wordt actief gediscussieerd over het gebruik van deze materialen. Praktijktraining vindt plaats in een waterrijke omgeving, waar de deelnemers de opgedane kennis en technieken in praktijk brengen.