GWO Module werken op hoogte, inclusief basic height rescue

Binnenkort beschikbaar in Delfzijl en Badhoevedorp

Training

Werken op (grote) hoogte wordt gedefinieerd als werken op een plek van waar een persoon zich kan verworden door er vanaf te vallen, ongeacht of het bovengronds of ondergronds is.

Doelgroep

Deze module is ontwikkeld voor een ieder die voor zijn/haar werkzaamheden op hoogte moet werken, waarbij het risico gelopen wordt op een ongeval en waarbij het gebruik van noodzakelijke veiligheidsmaterialen onderdeel is van de werkzaamheden om deze op een veilige wijze te kunnen uitvoeren.

Doel

De deelnemers wordt de juiste kennis over de gevaren van het werken op hoogte gedeeld en deelnemers worden bekend en vertrouwd met het gebruik en aanwenden van (beschermende) uitrusting. Tevens staan de vaardigheden centraal om een gevallen (andere) werknemer te redden uit de situatie waarin hij hangt boven de grond.

Inhoud

Na succesvolle afronding van deze module zijn deelnemers in staat om (verworven) kennis en vaardigheden in theorie en praktijk te demonstreren: – definitie van het werken op hoogte; – grootste gevaren voor het vallen van een hoogte; – het identificeren van gevaren bij het werken op hoogte; – inspectie van persoonlijke veiligheidsmaterialen en uitrusting, en onderhoud; – werkzame krachten bij een val; – veiligheidssystemen bij een val; – het verkleinen van valgevaren; – verankering en riemen; – Valvertragers (inertia reels); – steigers en ladders; – ontwikkeling van reddingsplannen; – basis reddingstechnieken; – een selectie van de meest gangbare en geschikte reddingsprocedures; – Keuze van anker methode (anchor selection and considerations); – omgaan met slachtoffers en airway management; – procedures over behandeling van trauma’s; – praktisch gebruik van reddingsvaardigheden.

Competenties

Deelnemers dienen na afloop met succes de assessment van praktische vaardigheden af te ronden en een theoretische toets (mondeling of verbaal).

Voorwaarden

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan deelname van deze module.

Methode

Deelnemers krijgen klassikaal theoretische kennis aangereikt, gevolgd door trainingsoefeningen, met demonstraties van relevante materialen en uitrusting.