GWO Basic Safety Training (GWO BST)

Binnenkort beschikbaar in Delfzijl en Badhoevedorp

Training

Na het volbrengen van de Global Wind Organisation Basic Safety training (GWO) in staat om gevaren die voor kunnen komen bij het werken in de windindustrie realistisch in te schatten, en deze mogelijke gevaren te beperken en te controleren. Deze training levert deelnemers kennis, vaardigheden en vertrouwen om juist te handelen in het geval van een onvoorzien voorval of noodtoestand. Daarnaast levert de training een bijdrage aan de veiligheid van de deelnemer zelf door de vergrote kennis over het gebruik van beschermende materialen, benodigdheden voor noodgevallen en juiste procedures.

Doelgroep

Doelgroep van de training is personeel werkzaam in de wind-industrie of hieraan gerelateerde werkvelden, waarbij een GWO BST certificaat noodzakelijk of wenselijk is.

Inhoud cursus

De GWO BST is verdeeld in vijf modules:

  1. EHBO
  2. Manual handling
  3. Brandveiligheid
  4. Werken op hoogte
  5. Overleven op zee

Methode

De training vindt klassikaal plaats, door middel van theorie en praktijkoefeningen (incl. demonstraties met uitrusting).

Voorwaarden

De training bevat fysieke en stressvolle onderdelen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze medisch fit zijn en in staat zijn om volledig te participeren bij alle onderdelen van de training.

Competentie assessment

Aan het einde van de training dienen de cursisten een praktijk- en theorie-examen (schriftelijk of mondeling) af te nemen en hiervoor te slagen.

Geldigheid certificaat

Het gehele certificaat is 2 jaar geldig. Overleven op zee is 4 jaar geldig.