GWO Module EHBO

Binnenkort beschikbaar in Delfzijl en Badhoevedorp

Training

Deze module levert een bijdrage aan de theoretische kennis en praktische vaardigheden die noodzakelijk zijn om eerste hulp te leveren bij ongevallen in de werkomgeving (of thuis). Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan welke materialen hierbij noodzakelijk zijn.

Doelgroep

De doelgroep voor deze module is mensen die werkzaam zijn in de windturbine-industrie en op on- en offshore omgevingen. De afgelegen locatie van deze werkomgevingen spelen een belangrijke rol in de training en hoe gereageerd dient te worden op onvoorziene omstandigheden. De inhoud van de module is niet exclusief ontworpen voor de werkomgeving van windenergie, maar is ook zeer geschikt voor deelnemers die werkzaam zijn in andere omgevingen en waar kennis over het toepassen van EHBO noodzakelijk/wenselijk is.

Doel module

Het doel van de module is om, door theoretische en praktijktraining, veilig en effectief eerste hulp bij ongelukken toe te kunnen passen in de windindustrie (maar niet beperkt tot enkel dit domein).

Inhoud cursus

Na voltooiing van de module zijn deelnemers in staat om de (verworven) competenties in theorie en praktijk aan te tonen. – De uitvoering van first-aid handelingen in een veilige, juiste wijze, in overeenstemming met de (wettelijke) vereisten die aanwezig zijn op de geografische locatie van de uit te voeren werkzaamheden (in lijn met de richtlijnen van de European Resuscitation Council and the American Heart Association). – Identificeren en uitleggen van normaal en afwijkend functioneren en bijbehorende symptomen van verwondingen en ziekte. – Handelen in een noodsituatie in een omgeving van een windturbine. – First-aid handelingen door gebruik te maken van de A-B-C primary survey en normale EHBO handelingen. – Gebruik maken van een AED (automatic external defibrillator). – Handelen met materialen die nodig zijn voor het toepassen van first-aid, in een levensecht scenario.

Competentie

Deelnemers dienen na afloop met succes de assessment van praktische vaardigheden af te ronden en een theoretische toets (mondeling of verbaal).

Voorwaarden

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan deelname van deze module.

Methode

De inhoud van de module is gebaseerd op reguliere first-aid kennis en vaardigheden, met een grotere nadruk op onderwerpen die van toepassing zijn in de WTG-sector (windindustrie). Hierdoor heeft de module een focus op training, informatievoorziening en handelingsperspectief in deze sector om op een juiste en veilige wijze te voorzien in first-aid handelingen.