Milieu-managementsysteem:

Opzetten van Milieu-managementsysteem:

Als u als organisatie kiest om de milieu-risico’s structureel en planmatig te verbeteren dan is het te verwachten dat u een milieu-managementsysteem wenst als hulpmiddel. Wij stellen in uw opdracht een maatwerk milieu-management op die zoveel als mogelijk aansluit op uw huidige werkwijze en desgewenst zal leiden tot onafhankelijke certificering.

Met de volgende certificatienomen hebben wij ruime ervaring en al veel organisaties begeleid tot en met certificering: ISO 14001. Wij maken voor aanvang een duidelijke werkplan met u zodat het duidelijk is tegen welke kosten, welke inspanningen en wanneer u gecertificeerd wordt. De certificering vindt plaats door een onafhankelijk certificatiebureau naar uw keuze. Indien gewenst kunnen wij u daarbij adviseren.

Ondersteunen bij Milieu-managementsysteem:

Als u gecertificeerd bent stelt u het mogelijk op prijs om periodiek door onze adviseur te worden bezocht om na te gaan in hoeverre uw Milieu-managementsysteem nog functioneert en u van praktische adviezen te voorzien.  Bijvoorbeeld enige tijd voordat uw certificatieinstelling weer langs komt voor de jaarlijkse audit. Van deze bezoeken worden heldere en compacte rapportages opgesteld.

Wenst u aanvullende informatie over het opzetten van een Milieu-managementsysteem  of bent u geïnteresseerd in een offerte, vul dan het contactformulier  in of bel 0183-645050. Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.