Over Arbode Maritiem

Onze Bedrijfsactiviteiten

Wij geven en verzorgen opleidingen op de gebieden Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) in de Maritieme-, Industriële- en Publieke sectoren. Wij zijn al ruim 15 jaar een betrouwbare partner in detachering. Wij detacheren personeel met specialistische kennis voor de maritieme, industriële en publieke sector.

Onze Missie

Wij stellen ons tot doel om u te helpen in het aantoonbaar terugdringen van uw bedrijfsrisico’s en helpen u te voldoen aan de wetgeving op de KAM-gebieden.

Visie

Wij streven naar een integrale aanpak van Kwaliteit, Arbo en Milieu, op een deskundige en praktische manier. Zo’n aanpak levert namelijk veel voordelen voor u op als klant, zoals kostenbesparing, risicobewust denken, aansluiting op uw bedrijfssituatie en vermindering van papierwerk en kopzorgen.

Onze Producten: Opleidingen, Advisering en Detachering

Ons bedrijf is in 1999 opgericht en heeft sindsdien een toonaangevende rol gespeeld in het aanbieden van praktische KAM-training en -ondersteuning. Onder opleidingen ziet u alle beschikbare trainingen voor de komende periode.

Onze Klanten

 Naast organisaties uit alle Maritieme branches, hebben wij ook zeer tevreden klanten uit de Industriële- en Publieke sectoren.

 • Binnenvaart passagiers: Cruisevaart, dagvaart, rondvaart, veerponten;
 • Binnenscheepvaart: Container-, tank-, bulk-, duw- en sleepvaart;
 • Havenbedrijven, op- en overslag, terminals, scheepsbouw, jachtbouw, reparatiewerven;
 • Natte waterbouw: baggeren, kust- en oeverwerken, zand- en grindvaart;
 • Visserij: Mosselvisserij, viskwekerijen, binnenvisserij, visverwerking;
 • Overheden, gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen;
 • Zeesleepvaart, -duwvaart, -berging, loodswezen, roeiers;
 • Watersport, recreatie, zwembaden, aannemers, uitzendbureau’s,
  opleidingsinstituten, offshore-industrie, musea en overige sectoren.

KAM beleid

 Wij streven naar praktische, doelgerichte maritieme KAM-producten ontwikkeld en uitgevoerd door gemotiveerd, deskundig personeel met gebruikmaking van efficiënte, doelgerichte middelen voor dienstverlening aan tevreden klanten.

Wij voeren een actief planmatig KAM-Beleid, waarbij de volgende doelen worden nagestreefd:

 • Tevreden klanten: gemiddelde score> 8 op schaal van 1-10;
 • Enthousiaste medewerkers: gemiddelde score 8 op schaal 1-10;
 • Gezond bedrijfsresultaat:
 • Interne kwaliteit: Gecertificeerd volgens ISO 9001;

Tevredenheid klanten

De tevredenheidsmeting van onze klanten resulteerde in een gemiddelde score van 8,2. Een score waar we allen best trots op zijn, maar wat voor ons een uitdaging is dit de komende jaren nog verder te verhogen.

Enthousiasme medewerkers

De medewerkers gaven de organisatie en 8,4 als score. We vormen een hechte club van enthousiaste en betrokken medewerkers die weten wat er speelt in de Maritieme sector.